GMINY I MIASTA, KTÓRE JUŻ NAM ZAUFAŁY  – WYBIERAJĄC DANĄ GMINĘ LUB MIASTO, SPRAWDZISZ ZWIERZĘTA DOSTARCZONE Z JEJ TERENU:

GMINA BARCIN

GMINA BIELSK

GMINA CIECHOCIN

GMINA GNIEWKOWO

GMINA GRUDZIĄDZ

GMINA GRUTA

GMINA I MIASTO JASTROWIE

GMINA I MIASTO KRAJENKA

GMINA IZBICA KUJAWSKA

GMINA KIKÓŁ

GMINA KOWAL

GMINA LUBANIE

GMINA ŁĄCK

GMINA PAKOŚĆ

GMINA PAPOWO BISKUPIE

GMINA RACIĄŻEK

GMINA RYŃSK

GMINA SIERPC

GMINA SKÓRCZ

GMINA STRYKÓW

GMINA SZCZUTOWO

GMINA SZUBIN

GMINA UNISŁAW

GMINA WARLUBIE

MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

MIASTO MŁAWA

GMINA MIEJSKA NIESZAWA

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie spełnia stosowne wymagania, które określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiada pozwolenia na prowadzenie działalności nadzorowanej pod weterynaryjnym numerem obiektu 04063402, w związku z czym jest pod stałą kontrola wojewódzkiego i powiatowego inspektoratu weterynaryjnego, a przeprowadzane kontrole nie wykazują żadnych nieprawidłowości.

Wyłapywanie zwierząt będzie wykonywany przez przeszkolony personel w sposób humanitarny oraz niezadający im cierpienia na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753), a także realizowane przy pomocy urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. Po wyłapane zwierzęta transportowane będą tylko do obiektów Ośrodka prowadzonego przez firmę.

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie wyłapywania zwierząt wraz z ich transportem firma wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie zarobkowego transportu zwierząt pod numerem weterynaryjnym 04622801, w związku z czym transport zwierząt odbywał będzie się w sposób humanitarny nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia transportowanych zwierząt.

Zapewniamy bezzwłoczną gotowość do podjęcia działań w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzą, a zgłoszenia te oraz pozostałe przyjmowane będą pod całodobowym numerem alarmowym.

Zapewniamy szereg działań mających na celu odnalezienie dotychczasowego właściciela zwierzęcia lub przekazanie go do adopcji po okresie kwarantanny.

Zapewniamy piętnastodniową kwarantannę zwierząt w celu wykluczenia chorób zakaźnych oraz podczas całego okresu pobytu odpowiednią opiekę weterynaryjną.

Zapewniamy prowadzenie kart zwierząt dostarczanych do schroniska, w których będą znajdowały się wszystkie informacje o zwierzęciu.

Firma prowadzi również działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych kategorii 1. (zwłok zwierząt martwych), a także transportu zwierząt dzikich wolnożyjących do np. Ośrodków rehabilitacji lub innych wskazach miejsc.

W przypadku chęci współpracy prosimy o kontakt.