OŚRODEK OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie prowadzony jest przez Artura Zielaskowskiego. Psy przyjmowane są do schroniska z terenów gmin i miast, które podpisały z nami stosowne umowy. Do Ośrodka przewożone są wyłącznie zwierzęta bezdomne, błąkające się po uprzednim zgłoszeniu nam interwencji przez  wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta, czy też Urzędu Gminy, a z niektórych terenów również przez Straż Miejską lub Policję.

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie powstał w 1993 roku. Założyli je, wkładając w to wielką pracę i entuzjazm Bogumiła i Andrzej Zielaskowscy.

Od wielu lat opiekę weterynaryjną sprawują lekarze weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej Andrzej Ługiewicz i Piotr Kotewicz.

Początkowo Ośrodek Opieki nad Zwierzętami mógł pomieścić około 30 bezdomnych psów, z biegiem lat wciąż się rozrastał, osiągając w chwili obecnej możliwość pomieszczenia ponad 550 bezdomnych psów. Niestety, zwierząt ciągle przybywa. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z prowadzenia hotelu dla psów i przeznaczyć miejsca dla nowych bezdomnych i opuszczonych psiaków. Mimo upływu czasu i stale zwiększającej się liczby zwierząt, priorytetowe założenia Ośrodka pozostały niezmienne, czyli zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych wszystkim podopiecznym, nad czym czuwa wykwalifikowany i odpowiednio dobrany personel. Jak wiadomo żadne schronisko nie jest w stanie zastąpić zwierzętom domu dlatego gorąco zachęcamy do adopcji psów z naszego Ośrodka.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA ZWIERZĘCIA

1. Sprawdź dokładnie, czy zwierzę nie posiada adresówki, zapisanego telefonu na obroży, tatuażu lub czy jest oznakowane mikroczipem. Jeśli zwierzę posiada telefon kontaktowy do właściciela, skontaktuj się z nim! Jeśli posiada tatuaż, skontaktuj się ze Związkiem Kynologicznym ! Jeśli posiada mikroczip, w każdej lecznicy weterynaryjnej zostanie on odczytany i jeśli jest zarejestrowany w bazie danych, będzie można skontaktować się z właścicielem!

2. Jeśli wiesz, że zwierzę nie jest oznakowane i w pobliżu nie ma jego właściciela, skontaktuj się z Urzędem Miasta/Gminy na którego terenie znalazłeś zwierzę. Jeśli zdarzenie ma miejsce poza godzinami urzędowania danej jednostki, skontaktuj się za pośrednictwem telefonu alarmowego z Policją (997) lub Strażą Miejską (986), a te jednostki przekierują sprawę dalej do wyznaczonych instytucji.

Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych, prosimy zawsze zawiadamiać wymienione powyżej jednostki!

Poza pomocą zwierzętom bezpańskim, Ośrodek zajmuje się również :

* transportem i utylizacją padłych zwierząt;

* transportem zwierząt dzikich.

ADOPCJA

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami publikuje ogłoszenia o adopcji psów i kotów na swoich portalach internetowych i społecznościowych, wyłącznie oznaczonych nazwą i logiem Ośrodka.

Ośrodek  nie bierze odpowiedzialności za treść innych ogłoszeń.

***

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury przedadopcyjnej  zaleca się:

  • Zapoznanie z regulaminem adopcji;
  • Zapoznanie z ogłoszeniami zwierząt, zamieszczonymi na naszej stronie lub naszych portalach, zapisanie jednego lub kilku interesujących nas zwierząt (zapisanie ich numerów ewidencyjnych, które znajdują się w informacjach podstawowych).
  • Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej online

Jeżeli nie macie wybranego konkretnego zwierzęcia do adopcji lub nie przesłaliście do nas ankiety przedadopcyjnej online, to po przybyciu do Biura Ośrodka, przeprowadzonej rozmowie z pracownikiem Ośrodka oraz wypełnieniu ankiety (w formie papierowej), zostanie dobrany zwierzak odpowiedni do Waszych oczekiwań i możliwości.

Przed przyjazdem do Ośrodka, możecie zawsze zadzwonić do nas lub wysłać e-maila z zapytaniem o dane zwierzę.

Po wybraniu wraz z pracownikiem Ośrodka konkretnego psa, będziecie mieli możliwość wyjścia z nim na spacer w towarzystwie opiekuna. W przypadku niektórych psów, będzie potrzebnych nawet kilka takich spacerów.

Czasem przeprowadzamy wizyty przedadopcyjne, by sprawdzić, w jakich warunkach będzie mieszkało zwierzę i porozmawiać szerzej o adopcji.

Jeśli wybierzecie sobie psa czy kota, a my nie będziemy mieli przeciwwskazań, abyście mogli go adoptować (decyzja o skuteczności adopcji należy wyłącznie do nas), wówczas podpiszemy stosowną umowę adopcyjną. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości.

Zależy nam na odpowiedzialnych i przemyślanych adopcjach (opuszczenie schroniska jest zawsze dużym przeżyciem dla naszych podopiecznych), jednak w wyjątkowych sytuacjach, w ciągu 7 dni, możecie zwrócić zwierzę do Ośrodka.

ZASADY ADOPCJI

Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, pełnoletnią osobę, która posiada stały adres zameldowania lub przedstawi nam zgodę właściciela lokalu na utrzymywanie w nim zwierzęcia, przedstawi również dokument tożsamości i podpisze umowę adopcyjną.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontroli warunków bytowych zwierząt w nowych domach.

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.

Właściciele odnajdujący swoje zwierzęta w Ośrodku są zobowiązani do wniesienia opłat w zależności od czasu pobytu oraz okoliczności, w jakich pies czy kot trafił do Ośrodka. Zobowiązani są również do pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zwierzęcia.

Podczas adopcji miej przy sobie smycz, obrożę lub transporter.

W Ośrodku podpisujesz umowę adopcyjną i od tego momentu jesteś odpowiedzialny za los Twojego zwierzaka. Musisz dbać o niego, prawidłowo odżywiać, zapewniać mu spacery, regularnie odwiedzać lekarza weterynarii i… kochać go oraz traktować jak członka rodziny. Prosimy również o zapoznanie się z obowiązującym regulaminami.

KĄCIK ADOPCYJNY

PSY 👈kliknij, aby przejść do galerii

KOTY👈kliknij, aby przejść do galerii

ANKIETA PRZEDADOPCYJANA ONLINE👈kliknij, aby przejść do ankiety