Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski

OŚRODEK OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE

Prywatny Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie prowadzone jest przez Artura Zielaskowskiego. Psy przyjmowane są do schroniska z gmin i miast, które podpisały z nami odpowiednie umowy. Do Ośrodka przewożone są wyłącznie zwierzęta bezdomne, błąkające się po uprzednim zgłoszeniu nam interwencji przez  wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta czy też Urzędu Gminy, a z niektórych terenów również przez Straż Miejską lub Policję.

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie powstał w 1993 roku. Założyli je, wkładając w to wielką pracę i entuzjazm Bogumiła i Andrzej Zielaskowscy.

Obecnie pieczę nad schroniskiem przejął syn Artur Zielaskowski, opiekę weterynaryjną sprawuje lekarz weterynarii Andrzej Ługiewicz i Piotr Kotewicz.

Początkowo Ośrodek Opieki nad Zwierzętami mógł pomieścić około 30 bezdomnych sierot, z biegiem lat wciąż się rozrastał osiągając w chwili obecnej możliwość pomieszczenia ponad 550 bezdomnych sierot. Niestety zwierząt ciągle przybywa. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z prowadzenia hotelu dla psów i przeznaczyć miejsca dla nowych bezdomnych i opuszczonych psiaków. Mimo upływu czasu i stale zwiększającej się liczby zwierząt, priorytetowe założenia Ośrodka pozostały niezmienne, czyli zapewnienie jak najlepszych warunków wszystkim podopiecznym, nad czym czuwa wykwalifikowany i odpowiednio dobrany personel. Jak wiadomo żadne schronisko nie jest w stanie zastąpić zwierzętom domu dlatego gorąco zachęcamy do adopcji psów z naszego Ośrodka.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA ZWIERZĘCIA

1. Sprawdź dokładnie czy zwierzę nie posiada adresówki, zapisanego telefonu na obroży, tatuażu lub że jest oznakowany mikroczipem. Jeśli zwierzę posiada telefon kontaktowy do właściciela, skontaktuj się z nim ! Jeśli posiada tatuaż skontaktuj się ze Związkiem Kynologicznym  ! Jeśli posiada oznaczenie, że jest zaczipowany w każdej lecznicy weterynaryjnej zostanie on odczytany i jeśli jest zarejestrowany będzie można skontaktować się z właścicielem !

2. Jeśli wiesz, że zwierze nie jest oznakowane i w pobliżu nie jego właściciela skontaktuj się z Urzędem Miasta lub Gminy na którego terenie znalazłeś zwierzę. Jeśli zdarzenie ma miejsce poza godzinami urzędowania danej jednostki skontaktuj się za pośrednictwem telefonu alarmowego z Policją (997) lub Strażą Miejską (986), a te jednostki przekierują sprawę dalej do wyznaczonych instytucji.

Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych, proszę zawsze zawiadamiać wymienione jednostki!

Poza pomocą zwierzęta bezpańskim Firma zajmuje się również :

* transportem i utylizacją padłych zwierząt;

* transportem zwierząt dzikich;