tel. 56 46 46 100

Poza pomocą zwierzętom bezpańskim, Firma zajmuje się również :

* transportem i utylizacją padłych zwierząt