ADOPCJA

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami publikuje ogłoszenia o adopcji psów i kotów na swoich portalach internetowych i społecznościowych wyłącznie oznaczonych nazwą i logiem Ośrodka.

Facebook

OLX

Ośrodek  nie bierze odpowiedzialności za treść innych ogłoszeń.

***

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury przedadopcyjnej, zaleca się:

➡️ Zapoznanie z regulaminem adopcji;

➡️ Zapoznanie z ogłoszeniami zwierząt zamieszczonymi na naszej stronie lub naszych portalach, zapisanie jednego lub kilku interesujących nas zwierząt (zapisanie ich numerów ewidencyjnych, które znajdują się w informacjach podstawowych).

➡️ Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej online

 

Jeżeli nie macie wybranego konkretnego zwierzęcia do adopcji lub nie przesłaliście do nas ankiety przedadopcyjnej online, to po przybyciu do Biura Ośrodka i po rozmowie z pracownikiem Ośrodka oraz wypełnieniu ankiety (w formie papierowej), zostanie dobrany zwierzak, odpowiedni do Waszych oczekiwań i możliwości.

Przed przyjazdem do Ośrodka, możecie zawsze zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o dane zwierzę.

Po wybraniu wraz z pracownikiem Ośrodka konkretnego psa, będziecie mieli możliwość wyjścia z nim na spacer w towarzystwie opiekuna. W przypadku niektórych psów, będzie potrzebnych nawet kilka takich spacerów.

Czasem przeprowadzamy wizyty przedadopcyjne, by sprawdzić, w jakich warunkach będzie mieszkało zwierzę i porozmawiać szerzej o adopcji.

Jeśli wybierzecie sobie psa czy kota, a my nie będziemy mieli przeciwwskazań, abyście mogli go adoptować (decyzja o skuteczności adopcji, należy wyłącznie do nas), wówczas dopiszemy  stosowną umowę adopcyjną. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości.

Zależy nam na odpowiedzialnych i przemyślanych adopcjach (opuszczenie schroniska jest zawsze dużym przeżyciem dla naszych podopiecznych), jednak w wyjątkowych sytuacjach, w ciągu 7 dni, możecie zwrócić zwierzę do Ośrodka.

ZASADY ADOPCJI

Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, pełnoletnią osobę, która posiada stały adres zameldowania lub przedstawi nam zgodę właściciela lokalu na utrzymywanie w nim zwierzęcia, przedstawi również dokument tożsamości i podpisze umowę adopcyjną.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontroli warunków bytowych zwierząt w nowych domach.

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.

Właściciele odnajdujący swoje zwierzęta w Ośrodku, są zobowiązani do wniesienia opłat w zależności od czasu pobytu oraz okoliczności, w jakich pies czy kot trafił do Ośrodka. Zobowiązani są również do pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zwierzęcia.

Podczas adopcji miej przy sobie smycz, obrożę lub transporter.

W Ośrodku podpisujesz umowę adopcyjną i od tego momentu jesteś odpowiedzialny za los Twojego zwierzaka. Musisz dbać o niego, prawidłowo odżywiać, zapewniać mu spacery, regularnie odwiedzać lekarza weterynarii i… kochać go oraz traktować jak członka rodziny. Prosimy również o zapoznanie się z obowiązującym regulaminami.

KĄCIK ADOPCYJNY

PSY 👈kliknij, aby przejść do galerii

KOTY👈kliknij, aby przejść do galerii

ANKIETA PRZEDADOPCYJANA ONLINE👈kliknij, aby przejść do ankiety