Tora w swoim życiu musiała zaznać wiele złego, gdyż pierwsze próby bliższego kontaktu były bardzo trudne😭 🔆 Tora trafił pod naszą opiekę z innego schroniska, bardzo wylękniona 😭 Przebywała tam prawie 4 lata, co jak widać bardzo wpłynęło na jej psychikę 😭 🔆 Tora obecnie nawiązuje pozytywne relacje z człowiekiem, […]