OŚRODEK OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie prowadzony jest przez Artura Zielaskowskiego. Psy przyjmowane są do schroniska z terenów gmin i miast, które podpisały z nami stosowne umowy. Do Ośrodka przewożone są wyłącznie zwierzęta bezdomne, błąkające się po uprzednim zgłoszeniu nam interwencji przez  wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta, czy też Urzędu Gminy, a z niektórych terenów również przez Straż Miejską lub Policję.

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie powstał w 1993 roku. Założyli je, wkładając w to wielką pracę i entuzjazm Bogumiła i Andrzej Zielaskowscy.

Od wielu lat opiekę weterynaryjną sprawują lekarz weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej Andrzej Ługiewicz i Piotr Kotewicz.

Początkowo Ośrodek Opieki nad Zwierzętami mógł pomieścić około 30 bezdomnych sierot, z biegiem lat wciąż się rozrastał osiągając w chwili obecnej możliwość pomieszczenia ponad 550 bezdomnych sierot. Niestety zwierząt ciągle przybywa. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z prowadzenia hotelu dla psów i przeznaczyć miejsca dla nowych bezdomnych i opuszczonych psiaków. Mimo upływu czasu i stale zwiększającej się liczby zwierząt, priorytetowe założenia Ośrodka pozostały niezmienne, czyli zapewnienie jak najlepszych warunków wszystkim podopiecznym, nad czym czuwa wykwalifikowany i odpowiednio dobrany personel. Jak wiadomo żadne schronisko nie jest w stanie zastąpić zwierzętom domu dlatego gorąco zachęcamy do adopcji psów z naszego Ośrodka.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA ZWIERZĘCIA

1. Sprawdź dokładnie czy zwierzę nie posiada adresówki, zapisanego telefonu na obroży, tatuażu lub że jest oznakowany mikroczipem. Jeśli zwierzę posiada telefon kontaktowy do właściciela, skontaktuj się z nim ! Jeśli posiada tatuaż skontaktuj się ze Związkiem Kynologicznym  ! Jeśli posiada oznaczenie, że jest zaczipowany w każdej lecznicy weterynaryjnej zostanie on odczytany i jeśli jest zarejestrowany będzie można skontaktować się z właścicielem !

2. Jeśli wiesz, że zwierze nie jest oznakowane i w pobliżu nie jego właściciela skontaktuj się z Urzędem Miasta lub Gminy na którego terenie znalazłeś zwierzę. Jeśli zdarzenie ma miejsce poza godzinami urzędowania danej jednostki skontaktuj się za pośrednictwem telefonu alarmowego z Policją (997) lub Strażą Miejską (986), a te jednostki przekierują sprawę dalej do wyznaczonych instytucji.

Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych, proszę zawsze zawiadamiać wymienione jednostki!

Poza pomocą zwierzęta bezpańskim Ośrodek zajmuje się również :

* transportem i utylizacją padłych zwierząt;

* transportem zwierząt dzikich;

ADOPCJA

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami publikuje ogłoszenia o adopcji psów i kotów na swoich portalach internetowych i społecznościowych wyłącznie oznaczonych nazwą i logiem Ośrodka.

Ośrodek  nie bierze odpowiedzialności za treść innych ogłoszeń.

***

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury przedadopcyjnej  zaleca się:

  • Zapoznanie z regulaminem adopcji;
  • Zapoznanie z ogłoszeniami zwierząt, zamieszczonymi na naszej stronie lub naszych portalach, zapisanie jednego lub kilku interesujących nas zwierząt (zapisanie ich numerów ewidencyjnych, które znajdują się w informacjach podstawowych).
  • Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej online

 

Jeżeli nie macie wybranego konkretnego zwierzęcia do adopcji lub nie przesłaliście do nas ankiety przedadopcyjnej online, to po przybyciu do Biura Ośrodka, rozmowie z pracownikiem Ośrodka oraz wypełnieniu ankiety, zostanie dobrany zwierzak odpowiedni do Waszych oczekiwań i możliwości.

Przed przyjazdem do Ośrodka możecie zawsze zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o dane zwierzę.

Po wybraniu wraz z pracownikiem Ośrodka konkretnego psa, będziecie mieli możliwość wyjścia z nim na spacer w towarzystwie opiekuna. W przypadku niektórych psów, będzie potrzebnych nawet kilka takich spacerów.

Czasem przeprowadzamy wizyty przedadopcyjne, by sprawdzić, w jakich warunkach będzie mieszkało zwierzę i porozmawiać szerzej o adopcji.

Jeśli wybierzecie sobie psa czy kota, a my nie będziemy mieli przeciwwskazań, abyście mogli go adoptować (decyzja o adopcji należy jednak do nas), spiszemy umowę. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości.

Zależy nam na odpowiedzialnych i przemyślanych adopcjach (opuszczenie schroniska jest zawsze dużym przeżyciem dla naszych podopiecznych), to jednak w wyjątkowych sytuacjach, w ciągu 7 dni, możecie zwrócić zwierzę do Ośrodka.

ZASADY ADOPCJI

Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, osobę pełnoletnią, która posiadającą stały adres zameldowania lub zgodę właściciela lokalu na utrzymywanie w nim zwierzęcia, przedstawi dokument tożsamości i podpisze umowę adopcyjną.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontroli warunków bytowych zwierząt w nowych domach.

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.

Właściciele odnajdujący swoje zwierzęta w Ośrodku są zobowiązani do wniesienia opłat w zależności od czasu pobytu oraz okoliczności, w jakich pies czy kot trafił do Ośrodka. Zobowiązani są również do pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zwierzęcia.

Podczas adopcji miej przy sobie smycz, obrożę lub transporter, ponieważ nie prowadzimy sprzedaży tych akcesoriów.

W Ośrodku podpisujesz umowę adopcyjną i od tego momentu jesteś odpowiedzialny za los Twojego zwierzaka. Musisz dbać o niego, prawidłowo odżywiać, zapewniać mu spacery, regularnie odwiedzać lekarza weterynarii i… kochać go oraz traktować jak członka rodziny. Prosimy również o zapoznanie się z obowiązującym regulaminami.

KĄCIK ADOPCYJNY

PSY 👈kliknij, aby przejść do galerii

KOTY👈kliknij, aby przejść do galerii

ANKIETA PRZEDADOPCYJANA ONLINE👈kliknij, aby przejść do ankiety