STRONA GŁÓWNA

 

OŚRODEK OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE ››››››››››››

 

Prywatny Ośrodek Opieki Nad Zwierzętami w Węgrowie prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ” DANIEL”, którego  właścicielem jest  Artur Zielaskowski.

Schronisko zostało utworzone w 1993 roku.  Stworzyli je, wkładając w to wielką pracę i entuzjazm, Bogumiła oraz Andrzej Zielaskowscy. Obecnie, pieczę nad schroniskiem pełni syn – Artur Zielaskowski. Opiekę weterynaryjną sprawuje lekarz weterynarii Andrzej Ługiewicz.
Początkowo Ośrodek Opieki nad Zwierzętami mógł pomieścić około 30 bezdomnych zwierząt, z biegiem lat wciąż się rozrastał, osiągając w chwili obecnej możliwość pomieszczenia 500 psów. Niestety podopiecznych nadal przybywa. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z prowadzenia hotelu dla psów i przeznaczyć miejsce dla kolejnych, opuszczonych psiaków. Pomimo upływu czasu i stale zwiększającej się liczby zwierząt, priorytetowe założenia Ośrodka pozostały niezmienne, czyli zapewnienie jak najlepszych warunków wszystkim naszym podopiecznym. Czuwa nad tym wykwalifikowany i odpowiednio dobrany personel.

Do naszego schroniska przyjmowane są zwierzęta z miast i gmin, które wcześniej podpisały z nami umowy.  Mogą tu trafić wyłącznie zwierzęta bezdomne, po zgłoszeniu nam interwencji przez Urząd Miasta lub Gminy. Na terenie Miasta Grudziądza, takiego zgłoszenia może dokonać również Policja i Straż Miejska.

INTERWENIOWANIE W SPRAWIE BEZDOMNEGO LUB POTRĄCONEGO ZWIERZĘCIA › › › › › › ›

Aby zwierzę zostało zabrane do naszego Schroniska należy sprawę zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska lub Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Miasta lub Gminy, na terenie którego znajduje się zwierzę. W nagłych przypadkach należy wykonać telefon na Policję lub Straż Miejską i poinformować, gdzie znajduje się zwierzę.  Powiadomiona jednostka zgłasza interwencję schronisku, a my przyjeżdżamy i zabieramy do siebie bezdomne zwierzę. Jeśli uległo ono wypadkowi lub potrzebuje natychmiastowej pomocy weterynaryjnej, zostaje przewiezione do współpracującej ze schroniskiem lecznicy weterynaryjnej.

Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych, w w/w przypadkach, prosimy zawiadamiać wymienione jednostki!

BIURO CZYNNE  › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›› › › › › › › › ›› ›› › › › › 

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku : od godziny 8:00 do godziny 16:00
b ) w soboty : od godziny 9:00 do 14:00

ODWIEDZINY INTERESANTÓW ORAZ ADOPCJE ZWIERZĄT  › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › 

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku : od godziny 10:00 do godziny 16:00
b) w soboty : od godziny 9:00 do godziny 14:00

NUMERY TELEFONÓW  › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›

Biuro                                        56 46 46 100

 

JAK WIADOMO,  SCHRONISKO NIE JEST W STANIE ZASTĄPIĆ ZWIERZĘTOM DOMU, DLATEGO TEŻ GORĄCO ZACHĘCAMY DO ADOPCJI PSÓW Z NASZEGO OŚRODKA.

 

Poza pomocą bezpańskim zwierzętom, Firma zajmuje się również:

  • prowadzeniem działalności w zakresie projektowania i pielęgnacji zieleni;
  • sprzedażą drewna kominkowego i opałowego, pracami z zakresu gospodarki leśnej, jak również innymi usługami leśnymi.